NEWS | ČLÁNKY | DOWNLOAD | GUESTBOOK | TUTORIALS ObnovitZavřít
 
hl - ZONE Half-Life Half-Life 2 Half-Life 3
 
Episode One Episode Two Opposing Force Blue Shift Counter-Strike 1.6
 INFO
Přidat do oblíbených
Nastavit jako Homepage

ICQ: 272-515-771 
Aktualizace:

 SYSTÉM
 TLAČÍTKA
hl-ZONE Button 1
 
hl-ZONE Button 2
 SPOLUPRACUJEME
 Začínáme s Hammerem... Neděle 22. 01. 2006
  První místnost -->

Vítejte v historicky prvním tutoriálu, který se objevuje na hl-ZONE a který sem jako první napsal já sám. V našem prvním návodu si ukážeme jak Valve Hammer Editor nastavit při prvním spuštění, popíšeme si jeho základní funkce, ikony a ovládání.

Na úvod:
Každý začátek je nudný a proto i my začneme trochu nudně. Popíšeme si základní nastavení Hammeru a jeho vlastnosti, funkce a ikony. Ještě jednou připomínám, že je to můj vůbec první tutoriál a proto omluvte drobné nejasnosti v textu, které se budu snažit postupně omezovat. A chovám bláhovou naději, že časem budou mít i mé tutoriály stejnou úroveň, jako třeba Jackarovi.

Co k tomu všemu budeme potřebovat? Nejdůležitější je pochopitelně Valve Hammer Editor, ve kterém celé naše snažení bude probíhat. Dále je potřeba mít nainstalovaný Half-Life. Není to však úplně potřeba, ale bez Half-Life bychom nemohli naše mapy spustit a hrát je. A také se při instalaci Half-Life nainstalují soubory s texturami, které jsou klíčové pro nastavení Hammeru a samotnou tvorbu map. Dalším velice důležitým soubore je tzv. Game Data fines (FGD), který obsahuje informace o všech entitách, které se v daném módu vyskytují. A nakonec by bylo dobré mít nainstalovaný balíček programů potřebných pro samotnou kompilaci. Tento balíček se jmenuje ZHLT (Zoner's Half-Life Tools) a obsahuje čtyři prográmky. A ani on není potřeba, jelikož tyhle programy obsahuje i Valve Hammer Editor (dále jen VHE), ale horší verze. Všechny tyto věci naleznete na konci tutoriálu v části soubory.

Pokud máme oba potřebné programy, zbývá je nainstalovat. Tohle je velmi jednoduché a snad se nemusím rozepisovat jak vše nainstalovat. Jen uvedu cesty, které budou pro nás implicitní:
Half-Life: C:\SIERRA\Half-Life
VHE: C:\Program Files\Valve Hammer Editor
ZHLT: C:\Program Fines\ZHLT

Po úspěšné instalaci zbývá VHE spustit. (To uděláme tak, že dvakrát klikneme na ikonu, která by měla bít na ploše:-) Po spuštění se objeví hlášení, že Hammer není nakonfigurován a zda si ho přejeme nastavit. Stiskneme ANO a vyskočí další tabulka se sedmi záložkami. Pro nás budou nejdůležitější Game Configuration, Build Program a Textures.


Obr. 1
První hlášení Hammeru

Nastavení Game Configuration :
Přepneme se na záložku Game Configuration, kde se nastavují základní informace o hře a našem módu. Jako první máme položku Configuration a hned vedle je tlačítko Edit. Stiskneme ho a vyskočí další tabulka, kde stiskneme tlačítko Add. Do kolonky napíšeme jméno módu, do kterého chceme dělat mapy. V našem případě to je Half-Life. Potvrdíme OK a následně Close. Přejdeme k druhému bodu. Game Data files. O tomto souboru jsme už mluvili a má příponu .fgd. Takže opět tlačítkem Add zmiňovaný soubor najdeme na svém disku a přidáme. Následují čtyři roletky, které ponecháme tak jak jsou a přejdeme níže k Game Executable Directory. Tlačítkem browse najdeme cestu k našemu Half-Life. Pro nás to je C:\SIERRA\Half-Life. Následuje Mod Directory, kde nastavíme cestu k našemu módu. Jelikož žádný zatím netvoříme zvolíme cestu C:\SIERRA\Half-Life\valve a u předposlední kolonky označené Game Directory vložíme opět C:\SIERRA\Half-Life\valve. Do poslední kolonky můžeme napsat prakticky cokoliv a popravdě ani přesně nevím jaký význam tato kolonka má. Souvisí nějak s ukládáním našich map takže by se do ní hodilo třeba C:\SIERRA\Half-Life\valve\maps. A jelikož jeden obrázek řekne více ne tisíc slov (což je přesně tento případ) máte možnost se podívat, jak to celé vypadá v reálu.


Obr. 2
Záložka Game Configurations

Nastavení Build Program :
Následuje opět roletka Configuration, kde už máme vybraný Half-Life a pod ní je šest políček. První Game Executable nám určuje cestu ke spouštěcímu souboru Half-Life, čili hl.exe. Takže cesta by měla vypadat nějak takto: C:\SIERRA\Half-Life\hl.exe.
Nyní jsou čtyři kolonky, které určují cesty k oněm programům které jsme nainstalovali pomocí ZHLT. CSG Executable určuje cestu k programu CSG a naše cesta je C:\Program Files\ZHLT\hlcsg.exe. Pokud nemáme ZHLT nainstalované tak se nám cesta trochu změní na C:\Program Files\Valve Hammer Editor\tools\qcsg.exe. Následuje BSP Executable s cestou C:\Program Files\ZHLT\hlbsp.exe, VIS Executable s cestou C:\Program Files\ZHLT\hlvis.exe a RAD Executable s cestou C:\Program Files\ZHLT\hlrad.exe. Poslední kolonka značí, kam se budou ukládat kompilované mapy, takže nejlepší bude opět nastavit cestu na C:\SIERRA\Half-Life\valve\maps. A na závěr opět obrázek.


Obr. 3
Záložka Build Programs

Nastavení Textures :
Poslední co musíme nastavit je záložka Textures. Klikneme tedy na tlačítko Add WAD a přidáme soubor s texturami. Myslím, že nám bohatě bude stačit halflife.wad, který obsahuje většinu potřebných textur vyskytujících se v Half-Life. Cesta k němu je jednoduchá: C:\SIERRA\Half-Life\valve\halflife.wad. Nyní klikneme na tlačítko OK a nastavení uzavřeme.

Seznámení s pracovní plochou :
Tak to bychom měli hotové základní nastavení VHE. Nyní nás čeká, podívat se na pracovní plochu, ikony a funkce. Pomocí File -> New spustíme novou mapu. Nyní bychom měli vidět něco jako na obrázku 4. Na tuto obrazovku si zvykněte. Budete ji od nynějška vídat velmi často a bylo by dobré, aby jste se v ní orientovali. Nyní si ji trošku rozdělíme a popíšeme. To za nás udělá obrázek 5.


Obr. 4
Pracovní plocha Hammeru I.

Obr. 5
Pracovní plocha Hammeru II.

 • Hlavní okno: V hlavní okně budeme vytvářet svoje mapy. A jak to již v modelovacích programech bývá je rozděleno do 4 částí camera, top (x/y), front (y/z) a side (x/z). Čili pro pohled ze shora, zpředu a ze strany a kamera, která nám slouží pro lepší orientaci a také pro lepší přehled o tom, jak mapa bude výsledně vypadat. Okna si pochopitelně můžeme různě měnit.
 • Okno s texturami: Další velmi důležité okno, kde si můžeme vybírat z načtených textur. Buď z roletky, nebo z texture manageru po stisknutí tlačítka Browse.
 • Okno pro VisGroup: Ve VHE máme možnost vytvářet VisGroup, což jsou skupiny objektů, které můžeme schovávat a zase zobrazovat. Je to dobré pro orientaci ve velkých mapách, kdy si například vytvoříme VisGroup Přízemí a První patro a pokud právě něco děláme v přízemí, první patro jednoduše skryjeme a lépe se orientujeme v mapě, jelikož nám nepřekáží.
 • Entity manažer: V tomto okně si můžeme vybrat entitu jakou chceme vložit do mapy. Musíme mít aktivovaný nástroj Entity Tool [Shift+E] nebo při aktivovaném nástroji Block Tool [Shift+B] nám dá na výběr jaký objekt (rozuměj kvádr, jehlan, válec) chceme vytvořit.
 • Pomocné nástroje: Zde jsou nástroje pro zobrazování/skrytí mřížky, pro uložení nebo načtení mapy, pro kopírování a vkládání ze schránky nebo skrývaní a zobrazování předmětů. Nejdůležitější je úplné poslední ikona, která spouští okno pro samotnou kompilaci mapy.
 • Hlavní nástroje: Úmyslně jsem si to nejdůležitější nechal až na závěr. Jsou to hlavní nástroje pro tvorbu map. Takže si je stručně popíšeme hezky od shora:
 • Selection tool [Shift+S]: slouží pro vybírání objektů, entit. Vybírat můžeme buď kliknutím, nebo vytyčením oblasti.
 • Magnify [Shift+M]: jedná se o klasickou lupu. Jednoduše přibližujeme mapu. To samé děláme i kolečkem myši, což je pohodlnější.
 • Camera [Shift+C]: při aktivovaném nástroji můžeme v okně Camera projíždět mapou nebo si v oknech top, front, side nastavit kam chceme kameru umístit.
 • Entity tool [Shift+E]: vloží do mapy entitu, kterou máme předem vybranou z Entity manažeru.
 • Block tool [Shift+B]: vloží do mapy brush (kvádr) obalený texturou z Texture manageru
 • Toggle texture application [Shift+A]: otevře okno Face properties, kde máme možnost zarovnávat, zvětšovat/zmenšovat nebo měnit textury.
 • Apply current texture: po kliknutí na jednu stranu brushe (face) na ni aplikuje právě vybranou texturu.
 • Apply decals [Shift+D]: opět aplikuje texturu, ale jako tzv. decal (neboli texturu, která je umístěna na jinou; většinou se jedná o textury nějakého textu, číslic nebo skvrn ze souboru decals.wad).
 • Clipping tool [Shift+X]: vybraný objekt nám umožní seříznout podle přímky v úhlu v jakém chceme a z pohledu jakého chceme.
 • Vertex tool [Shift+V]: vybraný objekt zobrazí s uzly, které můžeme různě vytahovat a celý objekt tak deformovat do tvarů, které potřebujeme.
 • Path tool [Shift+P]: přiznám se, že do teďka jsem to nepoužil. Jedná se o nástroj pro tvorbu cest pro monstra nebo například pro vláčky.
 • Hlavní přípony :
  A poslední věcí co si probereme, jsou přípony, které Half-Life a VHE používají. Pochopitelně, že jich je daleko více a možná z toho udělám někdy celý tutoriál, ale zde je pouze předhled těch nejdůležitějších:

 • BSP: výsledný formát mapy, který získáme po kompilaci. Bez tohoto souboru mapu nespustíme.
 • MAP: jakýsi přechodný formát, kde jsou uloženy všechny potřebné informace o mapě, entitách a brushých. Do MAP se neukládají informace z VHE, jako například VisGroup nebo obyčejné sloučené skupiny (Groups). A ve skutečnosti se jedná pouze o textový dokument, kde jsou všechny brushe definovány jako vektory. Čili žádný VHE nepotřebujeme a můžeme datlovat do poznámkového bloku vektory:-) Kdo by takhle dokázal vytvořit smysluplnou mapu, byl by Bůh!
 • RFM: formát VHE, ve kterém mapu tvoříme a upravujeme ji. Tento soubor uchovává všechny informace o mapě, včetně VisGroup a Groups, ale o to je také větší.
 • WAD: jak jistě už víte, tento soubor v sobě nese textury, což jsou vlastně obyčejné obrázky, zabalené do jediného souboru. VHE ho dokáže rozbalit a jednotlivé textury vytáhnout. Bez tohoto souboru neuděláte žádnou mapu a ani žádnou nespustíte.
 • Závěr :
  Tak, a máme za sebou první tutoriál, kde jsme si nainstalovali VHE a ZHLT a následně vše hezky nastavili. Také jsme se seznámili s pracovní plochou VHE a s jejími nejdůležitějšími ikonami a jejich funkcemi. Doufám, že se vám tutoriál líbil a že jste všechno pochopili. A pokud ne, tak se nezlobte. Zkusím se polepšit. A pokud máte jakékoliv připomínky, nejasnosti nebo dotazy pište v komentářích.

  V další tutoriálu si již konečně vytvoříme první místnost, osvětlíme ji a také mapu zkompilujeme a zkusíme si ji zahrát.

   

  SOUBORY

   

  KOMENTÁŘE

   


  hAssassin (email: voker@email.cz)

  JJ> zdravím, bohužel mapy, vytvořené a zkompilované ve VHE 3.4 (ve který jsou popisovány tyhle tutoriály) v CS:S nespustíš. Musíš je naimportovat do novýho Hammera (HWE - Hammer World Editor) a tam je následně zkompilovat. Nebo je ještě líp rovnou v tomhle novým editoru vytvořit. Nabízí to víc možností, vychytávek a vylepšení a základní princip tvorby je stejný jako u VHE 3.4.

  Jinak tyhle mapy pochopitelně fungujou i v CS 1.6 bez problémů, je ale důležitý ho správně nastavit.

  Odpovědět


  JJ

  Hele daj se dát ty mapy taky do Counter-Strike: Source???

  Odpovědět


  Elite (email: elite@post.sk)

  Neviem preco ale ked som zapol VHE tak i neukaze cele okno ale kazde si musim prepnut.

  Odpovědět


  abes (email: abes@inmail.sk)

  Toto je fakt super tutorial, ale stale som sa nedozvedel ako vytvorim mapu s koncoukou .bsp a ze ci mozem vytvori aj ked nemam half life bo mam len nonsteam.

  Odpovědět


  hAssassin (email: voker@email.cz)

  Díky za pochvalu, mapu ve formátu .BSP vytvoříš kompilací mapy z formátu .MAP přímo ve VHE a to klávesou F9. Jinak pochopitelně, že můžeš tvořit mapy na non-steam Half-Life. Stačí to je zprávně nastavit.

  Odpovědět


  Noh@7 (email: XXXSCARYXXX@seznam.cz)

  Zdravím. Tenhle tutoriál je fakt dobrej, konečně se mi povedlo nastavit VHE správně, abych mohl tvořit mapy. Díkes za rady.

  Odpovědět


   

   

    První místnost -->

  NAHORU ...

   ČERSTVÉ NOVINKY
   POSLEDNÍ TUTORIÁLY
   ANKETA
  Staré ankety
   REKLAMA